Xalçaçılıq/Biblioqrafiya

../ Xalçaçılıq

../
  • Abdulova, G. Azərbaycan tikmələri //Azərbaycan xalçaları.- 2014.- № 11.- S.96-103.
  • Babayeva, T. Xalçaçılıq əsl qadın sənətidir: [xalça ustası Xəyalə Əliyeva haqqında] //Azərbaycan xalçaları.- 2014.- №11.- S.24-25.
  • Evans, B. “Yaxşı xalça toxumaq üçün ənənəni düzgün qavramaq vacibdir”: Müsahibimiz “Halı” jurnalının baş redaktoru cənab Ben Evansdır /müsahibəni apardı Orxan Rzayev //Azərbaycan xalçaları.- 2014.- № 12.- S.54-59.
  • Əliyev, B. Azərbaycanda qoyun cinsləri //Azərbaycan xalçaları.- 2014.- № 12.- S.122-131.
  • Əliyeva, K. Xınalıq sənət beşiyidir: [Quba rayonundakı eyniadlı kəndin sənət nümunələri haqqında] //Azərbaycan xalçaları. – 2014.- № 11.- S.26-41.
  • Əmbala, A. Azərbaycan xalçaları: Xalçalarımız poeziya işığında //Azərbaycan xalçaları.- 2014.- № 11.- S.136-139.