Qorunca Yemçilik

Senaj

Silos – müxtəlif yem bitkilərinin yaşıl kütləsindən şirəli yem hazırlanması üsullarından bıri və yemlərin bioloji üsulla konservləşdirilməsıdir. Respublikamızın təsərrüfatlarında silos əsasən qarğıdalıdan, günəbaxandan və yabanı otlardan hazırlanır.