Yemçilik/Yonca/Əkinlərə qulluq edilməsi

../ Yemçilik/Yonca

../


Yazda birinci il istifadə olunan yoncalıqdan örtük bitkisinin kövşən qalıqlarını mümkün olduqca tez kənar etmək lazımdır. Bundan sonra sahə dırmıqlanmalıdır. Seyrəklik yaranmış yerləri təmir etmək, oraya əlavə toxum səpmək vacibdir. Əlavə gübrələmə və malalama işi hər çalımdan sonra keçırilir.