Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№1128

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 1128 nömrəli markadır. Hirkan Milli Parkına həsr olunmuş 8 markadan (1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129) biridir.

1128 nömrəli marka

Təsviri redaktə

Markanın üzərində qıvrımlələk qutanın şəkli təsvir olunub.

Markanın göstəriciləri redaktə

  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 15 noyabr 2013.
  • Rəssamı: X. Mirzəyev.
  • Çap növü: ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 12.
  • Markanın ölçüsü: 28x40 mm.
  • Tirajı: 20000.
  • Qiyməti: 50 qəpik.

Suvenir vərəqinin göstəriciləri redaktə

 
Suvenir vərəqi

Suvenir vərəqində Hirkan Milli Parkındakı quşlar təsvir olunub.

Suvenir səhifənin ölçüsü 107x81 mm-dir.

Suvenir vərəqi 4 markadan (1126, 1127, 1128, 1129) ibarətdir.

Mənbə redaktə