Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/№1129

Bu marka Azərbaycan poçt markalarının kataloqunda olan 1129 nömrəli markadır. Hirkan Milli Parkına həsr olunmuş 8 markadan (1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129) biridir.

1129 nömrəli marka

Təsviri

redaktə

Markanın üzərində mərmər cürənin şəkli təsvir olunub.

Markanın göstəriciləri

redaktə
  • Dövriyyəyə buraxıldığı tarix: 15 noyabr 2013.
  • Rəssamı: X. Mirzəyev.
  • Çap növü: ofset, təbaşirli, yapışqanlı marka kağızı, çərçivəli dişi 12.
  • Markanın ölçüsü: 28x40 mm.
  • Tirajı: 20000.
  • Qiyməti: 60 qəpik.

Suvenir vərəqinin göstəriciləri

redaktə
 
Suvenir vərəqi

Suvenir vərəqində Hirkan Milli Parkındakı quşlar təsvir olunub.

Suvenir səhifənin ölçüsü 107x81 mm-dir.

Suvenir vərəqi 4 markadan (1126, 1127, 1128, 1129) ibarətdir.

Mənbə

redaktə