Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/2000

Bu səhifədə 2000-ci ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər ahí o xdbdlwiceoeo2gdvxndpwlvxj&lheheoowbzvxñ x xowoqxscxppev

Ümumi məlumat Redaktə

2000-ci ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 554 olmuşdur. 2000-ci ildə ümumilikdə 30 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 583 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar Redaktə