Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/İnvestisiyalarınızın həcmini qiymətləndirin

Mərhələ: 5. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 7.

Mərhələ: 6. İnvestisiyalarınızın həcmini qiymətləndirin. Bir qayda olaraq effektiv şəkildə məhsul istehsal etmək, xidmət göstərilməsi üçün əksər müəssisələrə torpaq sahəsi, bina və avadanlıq lazımdır. “İnvestisiya” sözü altında bir ildən çox istifadə olunan və alınması, təmiri və ehtiyat hissələrinə sərf olunan xərclərin bir neçə il üzrə bölüşdürülməsi mümkün olan (amortizasiya) şeylər nəzərdə tutulur.