Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Tələb olunan işçiləri və onların sayını müəyyən edin

Mərhələ: 4. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 6.

Mərhələ: 5. Tələb olunan işçiləri və onların sayını müəyyən edin. Biznes ideyanıza və biznes planınıza əsaslanaraq müəssisəniz üçün tələb olunan işçi heyətini müəyyənləşdirməlisiniz. Işçiləriniz hansı biliklərə və təcrübəyə malik olmalıdır? Onların sayı nə qədər olmalıdır? Əlbəttə ki, siz əmək haqqının miqdarını, eləcə də əmək haqqı fondunun ölçüsünü (şəxsi məvacibiniz də daxil olmaqla) müəyyən etməlisiniz.