Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Marketinq araşdırmalarının planını hazırlayın

Mərhələ: 1. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 3.

Mərhələ: 2. Marketinq araşdırmalarının planını hazırlayın. Ideya tam formalaşdıqdan sonra məhsul və xidmətlərinizi bazara necə çıxaracağınız barədə ciddi şəkildə düşünməlisiniz. Marketinq araşdırmaları – müştərilərinizin kim olduğunu, onların hansı məhsul və xidmətlərə ehtiyac duyduğunu və bunun üçün hansı qiyməti ödəməyə hazır olduqlarını müəyyən etmək üçün gördüyünüz işlərdir. Marketinqin məqsədi müştəriləri qazanmaq və onları razı salmaq, bununla da özəl müəssisədən gəlir əldə etməyin yollarını müəyyən etməkdir.