Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/Satış həcminin qiymətləndirilməsi

Mərhələ: 2. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 4.

Mərhələ: 3. Satış həcminin qiymətləndirilməsi. Müştəri kütləniz, məhsul və xidmətləriniz haqqında sizdə daha geniş təsəvvür yarandıqdan və məhsullarınızı müştərilərə daha yaxşı şəkildə təqdim etməyi öyrəndikdən sonra aylıq satış həcmini (həcm və dəyəri) hesablaya bilərsiniz. Bu gələcək gəlir və xərclərlə əlaqəli olan bütün hesabların əsasını təşkil edir.