Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server - VB və verilənlərin analizi sahəsində istifadə olunan əlavələr yığımıdır.

Həmçinin bax redaktə