Vikiuşaq:Təbiət/Su

(Su səhifəsindən yönləndirilmişdir)

Bu məqalə Vikiuşaq aləminə aiddir.

Su — təbiətdə su maye halından başqa buxarbuz halında da olur. O, buz halından maye halına, maye halından buxar halına, buxar halından yenə maye halına keçərək həmişə hərəkət edir. Su daim Günəşin istisi ilə dənizlərdən, okeanlardan buxarlanıb havaya qalxır və bulud əmələ gətirir. Bu hadisə yağıntıya - yağışa, qara, doluya çevrilir və yenidən yerə qayıdır. Su daim dövr edir. Buna təbiətdə suyun dövranı deyilir.