Vikiuşaq:Təbiət

Ətrafımızda gördüyümüz hər bir cisim təbiət adlanır. Təbiət 2 yerə bölünür: canlı və cansız.

Cansız təbiət redaktə

Cansız təbiəti aşağıdakı şəkildə ayırmaq olar:

Canlı təbiət redaktə

Canlı təbiət — bütün orqanizmlərin cəmidir. Elmdə o 7 növə bölünür: viruslar, protistlər, arxeylər, bakteriyalar, göbələklər, bitkilərheyvanlar.

Həmçinin bax redaktə