Vikiuşaq:Ana dili/Yanıltmaclar


Yanıltmac
— şifahi xalq ədəbiyyatı janrı. Yanıltmacdakı sözlər fonetik çəhətdən bir-birinə çox oxşadığından bir neçə dəfə aramsız, tələsik təkrar edildikdə deyilişi çətinləşir, dil dolaşır və sözlər bir-birinə qarışaraq gülüş doğurur. Məsələn, "Ay qılquyruq qırqovul, gəl bu kola gir, qılquyruq qırqovul".