Vikiuşaq:Ana dili

Ana dili aləminə xoş gəlmisiz!
Ana dili layihəsi uşaqları Azərbaycan folklorunda öz xüsusi yeri olan tapmacalar, atalar sözü, nəğmələr, nağıllar, yanıltmaclar, təmsillər və bayatılarla tanış edir. Ana dilində yerləşdirilmiş məqalələr və kitablar yalnız uşaqlara aiddir. Şifahi xalq ədəbiyyatına aid olan məlumatlara lisenziya tələb olunmur. Odur ki, belə məlumatları çəkinmədən özünüz də bu layihəyə əlavə edə bilərsiniz

Məzmun

redaktə

Tapmacalar

Atalar sözü

Nəğmələr

Nağıllar

Yanıltmaclar

Təmsillər

Bilirsinizmi?

Bayatılar

Həmçinin bax

redaktə