Rənglər
Şəffaf
  Boz  


Boz heykəl
Boz kəndir
Boz suiti balası
Boz pul
Boz buludlar