Vikiuşaq:Təbiət/Yağış

Bu məqalə Vikiuşaq aləminə aiddir.

Yağış — dolmuş buludların bir-birinə dəyməsi zamanı yaranan su damcıları. İsti havalarda günəş istiliyi ilə yer səthindəki suları buxarlandırır və göy üzünə qalxan isti buxar göydə soyuyur,yağış şəklində Yerə yağır.