Azərbaycan poçt markalarının kataloqu/1994

Bu səhifədə 1994-cü ilə aid Azərbaycan poçt markaları rəsmi kataloq nömrəsinin ardıcıllığı ilə sıralanmışdır. Digər illər üçün Azərbaycan poçt markalarının kataloquna baxın.

Ümumi məlumat redaktə

1994-cü ildə dövriyyəyə buraxılmış ilk markanın kataloq nömrəsi 204 olmuşdur. 1994-cü ildə ümumilikdə 80 marka dövriyyəyə buraxılmışdır. Həmin il buraxılmış sonuncu markanın kataloq nömrəsi 283 olmuşdur.

İl ərzində buraxılmış bütün markalar redaktə