Biznes-planın hazırlanması mərhələləri/İstehsal planı

Mərhələ: 3. Biznes-planın hazırlanması mərhələləri

Mərhələ: 5.

Mərhələ: 4. İstehsal planı. Satış strategiyasını həll etdikdən sonra istehsal planını hazırlamağınız lazım gələcək. Istehsal planı sizə hansı materialların və hansı miqdarda (buraya istehsaldan əldə edilən illik gəlir hesabına hər il yenilənilən avadanlıq) lazım olacağını müəyyənləşdirmək üçün vacibdir.