Ağac, kollar, otlar

Otlar ağac və kollardan kiçik olurlar. Onların gövdəsi yaşıl və yumuşaq olur. Ağac və kollara nizbətən ömurləri qısadır.

Otlar

Otlar birillik, ikiillik və çoxillik olur. Birillik ot bitkiləri toxumları yetişdikdən sonra quruyur, tələf olur, çoxillik isə bir neçə il çiçəkləyib toxum verir.

Ot bitkilərinə misal olaraq: dəmirovotu, yonca, taxıl, zəfəran, bənövşə, boymadərən, qara gəndalaş və s.

Həmçinin bax

redaktə